แบบบ้านหลังนี้รูปทรงแบบตัว L และยกพื้นสุงขึ้น ตัวบ้านมีลักษณะแบ่งออกเป็นสองส่วนและจะมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกันได้ และแต่ล่ะหลังจะมีเฉียงหน้าบ้านสำหรับนั่งพักผ่อนหรือชมวิวสวนได้

ที่มาและดูเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.esaraliving.com/projects/03-2/

เนื้อหาเพิ่มเติม ที่น่าสนใจ