คุณรู้ไหมว่า อยากสร้างบ้านใหม่ มีขั้นตอนอย่างไรและใครเกี่ยวข้องบ้าง

0
1965

การสร้างบ้านหนึ่งหลัง ต้องมีบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย แต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเราเองต้องให้ความใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นช่วงการออกแบบ การขออนุญาต รวมถึงการก่อสร้าง เพื่อให้บ้านหลังนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด

สถาปนิก นอกจากจะออกแบบบ้านแล้ว ยังเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แบบบ้านตามความต้องการของเจ้าของบ้าน ซึ่งได้แก่นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบแสงสว่าง นักออกแบบตกแต่งสวย วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสุขาภิบาลและซินแส

โดยทั่วไปเจ้าของบ้านมักจะเป็นผู้ดำเนินการเอง ถ้าแบบมีการแก้ไข ทางสถาปนิกจะเป็นผู้นำแบบไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องจนแบบได้รับการอนุมัติ ในขึ้นตอนนี้จะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเป็นหลัก

การเลือกผู้รับเหมา ที่มีผลงานดีและรับผิดชอบงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุด นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควรจะมีผู้จัดการงานก่อสร้าง (CM) เข้ามาดำเนินงานให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบและแผนงานที่เจ้าของบ้านได้ตกลงกับผู้รับเหมาไว้

ที่มา : SCG Experience (www.scgbuildingmaterials.com) #SCG #SCGExperience