แบบบ้านครึ่งไม้ ครึ่งปูน หลังคาจั่ว สวยงามมีไลต์

0
3395

แบบบ้านครึ่งไม้ ครึ่งปูน หลังคาจั่ว สวยงามมีไลต์ โครงสร้างตัวบ้าน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเน้นชั้นล่างด้วยงานคอนกรีตและงานปูนทั้งหมดเพื่อความคงทนแข็งแรงอย่างมั่นคง และใช้ไม้จริงเป็นฝาผนังด้านบนแต่เสาก็ยังคงเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความแข็งแรงด้วยสภาพอากาศของบ้านเรา คานชั้นบน พื้น เสา คอนกรีตเสริมเหล็กออกแบบให้รองรับงานก่ออิฐมอญเป็นหลักเผื่ออนาคตเบื่อไม้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีได้ โครงสร้างเหลังคาเป็นเหล็ก และหลังคากระเบื้องลอนคู่สี

  • แบบบ้านสไตล์ สไตล์ชนบท
  • รวมพื้นที่ใช้สอย 220.00 ตร.ม.
  • ราคาก่อสร้างบ้าน 2.0 ล้านบาท

ที่มา : thaidrawing.com

หมายเหตุ : ทางเพจไม่ได้มีการรับสร้างบ้าน เราเพียงแชร์ให้ดูเป็นไอเดียกับสมาชิกและท่านผู้สนใจเท่านั้น